FANDOM


Robert Aske

Robert Aske oedd y dyn pwysicaf yn ystod ymosodiad y gwrthryfelwyr yn Y Bererindod Gras oherwydd fe oedd yn arwain 30,000 o wrthryfelwyr yn erbyn y Brenin yn gofyn am rhwystriad yn erbyn y diwygiad Protestannaidd. Cynlluniodd am amser hir er mwyn achosi ymosodiad perffaith, ond roedd Harri VIII a'i gynhorwyr yn rhy clyfar iddo a chafodd ei dwyllo ganddynt.

Ar ôl y gwrthryfel ac i'r bobl gwasgaru, cafodd Aske ei arestio gan y llywodraeth a'i ladd fel nifer o arweinwyr eraill y gwrthryfel yn 1537.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.