FANDOM


Monk

Mynachod oedd dynion a oedd yn ymrwymo ei hunain i ddilyn Duw mewn ffordd pendant iawn. Byddant yn treulio eu holl amser yn y Mynachlogydd ac yn osgoi unrhyw perthynas a menyw.

Cafon nhw eu heffeithio pan caëwyd y mynachlogydd gan Harri VIII yn 1536. Roedd hyn yn rhan o'r diwygiad crefyddol mawr yn Ewrop ac yn bennaf yn Lloegr a Chymru.

Gwelwch HefydEdit