FANDOM


Mein Kampf

Mein Kampf oedd nofel Adolf Hitler a gafodd ei ysgrifennu tra oedd yn y carchar yn 1924 yn pwysleisio ei feddyliau ef a sut oedd ef yn credu dylai'r economi cael ei sefydlogu. Roedd pwyslais mawr ar Ideoleg Hitler a sut oedd ef yn edrych ar Yr Almaen mewn ffordd mawr. Cafodd llawer eu hysbrydoli ganddo oherwydd ei emosiwn a phwyslais gan gynnwys Y Blaid Natsïaeth.