FANDOM


Gustav-Stresemann-1929

Gustav Stresemann oedd unigolyn oedd yn gweithredu yn erbyn problemau economaidd Yr Almaen. Erbyn Hydref 1923, roed economi'r Almaen mewn sefyllfa druenus. Gustav Stresemann a fu'n bennaf gyfrifol am ei adfer. Un o'r pethau cyntaf a wnaeth oedd dod ag arian newydd, y Rentmark, yn lle'r marc. Bu'n trafod Cynllun Dawes ag America yn 1924, ac er na chafodd cyfanswm yr Iawndaliadau ei ostwng, cawson nhw eu haildrefnu fel bod yr Almaen yn talu'r hyn roedd hi'n gallu ei fforddio yn ôl. Er mwyn ailgynnau'r economi, roedd y cynllun yn cynnwys caniatáu ar gyfer cyfraniadau arian parod ar ffurf benthyciadau o UDA.

Roedd llawer o lwyddiant gan Stresemann yn y maes Polisi Tramor a oedd yn llwyddo i osod trafodaethau gyda gwledydd eraill er mwyn adferio economi'r Almaen.