FANDOM


Gorchwyddiant 1923

Gorchwyddiant 1923 oedd problem fawr Llywodraeth Weimar oedd yn gorfodi'r cyhoedd ddelio a arian yn gorchwyddo yn gyflym iawn. Gweithiodd y llywodraeth yn galed gynhyrchu mwy a mwy o arian i'r pwynt lle oedd y Mark yn troi'n ddi-werth. Cafodd nifer ei effeithiau a roedd rhai yn derbyn eu cyflogau mewn casys mawr llawn arian. Er mwyn osgoi fwy o drwbwl, cynhyrchodd y llywodraeth y Rentmark, er mwyn ailddechrau'r economi.