FANDOM


Grym
Ffiseg Sylfaenol
Côd: PH1.1
Dyfyniad(au): Sgalar, Fector, Grym, Trydydd Ddeddf Newton, Dwysedd Sylwedd, Moment Grym, Egwyddor Momentau, Craidd Disgyrchiant
Canran Modiwl: 20%

Ffiseg Sylfaenol ydy'r uned o waith gyntaf yn ystod eich amser Lefel A Ffiseg. Yn bennaf, mae'n cysylltu gwaith TGAU gyda Lefel A o ran safon y gwaith, ac felly, dydy e ddim yn amlinellu unrhyw gwaith anodd dros ben.

Gwaith yr UnedEdit

Amlinelliad CBACEdit

Dylai ymgeiswyr allu: