FANDOM


Yr Eglwys Gatholig oedd Eglwys gwreiddiol Catholigiaeth, ond ar ôl effeithiau y Diwygiad yn Ewrop, dechreuodd yr Eglwys gwympo.

AchosionEdit

  • Cafodd yr Eglwys ei gweld fel dirywiad o symbol crefydd.
  • Roedd gormod o gyfoeth yn cael ei rhoi i'r Eglwys lle bu Iesu Grist yn dlawd.
  • Roedd ffenestri lliw yn yr Eglwys yn ddrud iawn ac yn dirywio'r symbol hefyd.
  • Roedd Maddeuebau yn achosi i bobl golli arian a chredai mai twyll oedd e er mwyn cyflogi'r Pab neu Harri VIII gyda arian.

HanesEdit

Cafodd nifer o Eglwysi Catholig ei dinistrio gan gynnwys adeiladau eraill fel Mynachlog a Siantri.