FANDOM


Cau Mynachlogydd

Dyma un cwestiwn arholiad 24 marc posib all ddod i fyny yn ecih papur arholiad. Mae'n canolbwyntio'n gryf ar yr elfen Cau Mynachlogydd. Peidiwch gofidio os dydy'r cwestiwn ddim yn tebyg i'r un a gewch yn yr arholiad, maent yn golygu'r un peth.

RhesymauEdit

CrefyddolEdit

  • Yn dilyn y Diwygiad yn Ewrop, y Mynachlogydd oedd un o'r symbolau Catholig olaf yn y wlad.
  • Rhoi diwedd i'r gwrthwynebiad i'r Torri o Rhufain. Y Mynachod - yn arbennig Urddau'r Ffransisiaid a'r Carthwsiaid - oedd wedi dangos y gwrthwynebiad mwyaf yn erbyn deddfwriaeth y diwygiad.
  • Roedd y mynachlogydd yn symbol Gatholig allweddol i'r gymdeithas. Roedd Harri VIII ama tal yr arfer a'r traddodiad Catholig yma. Roedd Harri am gael gwared o'u dylanwad dros y gymdeithas.

Ariannol/EconomaiddEdit

  • Roedd yr Eglwys yn ffynhonnell ariannol enfawr. Roedd pryder ymysg y brenin a'i gynhorwyr o ryfel. Roedd ofn y byddain Siarl V a Ffrancis I yn datgan rhyfel yn enw crefydd ac ymosod ar Loegr er mwyn adfer y ffydd Gatholig. Roedd angen arian felly i baratoi ar gyfer ymosodiad posib. Rhoddwyd cynlluniau i amddiffyn y wlad yn eu lle, ac roedd arian o gau'r mynachlogydd wedi cyfrannu at hyn.
  • Golygodd cau'r mynachlogydd elw o £800,000 i'r goron. Golygai hyn nad oedd angen i Harri godi mwy o drethi ar y bobl.
  • Roedd y goron wedi gwneud llawer o elw wrth werthu tir y mynachlogydd.

GwleidyddolEdit

  • Roedd Harri VIII yn awyddus i fod y pŵer goruchaf yn Lloegr a Chymru - sef yr unig awdurdod. Nid oedd am i'r Pab na neb arall i gael pŵer a dylanwad dros ei wlad ef.
  • Dylanwad o Ewrop - roedd mynachlogydd eisoes wedi cau yn Sgandinafia a'r Almaen. Roedd Erasmus, Tyndale a Fish yn beirniadu ffordd o fyw'r mynachod ac roedd eu dadleuon yn lledaenu ar draws Lloegr.
  • Er y Deddf Goruchafiaeth a'r Deddf Atal Apeliadau, parhaodd y mynachod gyda'u ffyddlondeb i'r Pab. Roedd hyn yn annerbyniol i Harri. Mae hyn yn dystiolaeth o senoffobia cynyddol y brenin.
  • Wrth gau'r mynachlogydd roedd Harri VIII yn plesio'r bonedd ac yn sicrhau eu teyrngarwch. Y bonedd oedd wedi elwa o brynu tir y mynachlogydd a thrwy hynny yn cynyddu ar rym a chyfoeth eu hunain e.e roedd rhai fel Iarll Norfolk yn Gatholig cryf ac yn gwrthwynebu'r diwygiad. Anghofiodd am y gwrthwynebiad hynny wrth iddo brynu tir y mynachlogydd ac elwa o'r cyfleon newydd.