FANDOM


Dimensiynau Homogenaidd yw os ydy hafaliad yn gywir ddylai'r dimensiynau fod yr un peth ar y ddwy ochr.

EnghraifftEdit

Mae grym (F) yn symud gwrthrych gyda mas (M) drwy bellter (m) mewn amser (t), lle mae t² = 2ms/F.

  • t² = [T²]
  • M = [M]
  • m = [L]
  • F = MLT-²

Felly, mae

[T²] = 2[M][L] ÷ [MLT-²]

([M][L] yn canslo'i gilydd)

[T²] = [T²]

Felly mae'r hafaliad yn gywir!

Rhybudd! Dydy'r dull yma ddim yn gallu dwued wrthym os yw'r hafaliad yn anghywir, dim ond ei bod yn gallu bod yn gywir.