FANDOM


Cyfieithu Ysgyrthurau oedd un o benderfyniadau pwysig Elisabeth I. Roedd hyn y sicrhau ffyddlondeb gan Gymru yn ei hardrefniant eglwysig. Hefyd, golygai hyn for unigolion Cymru yn gallu dod yn fwy gyfarwydd a seremoniau crefyddol heb broblemau ac yn sicrhau Deddf Unffufiaeth.

StoriEdit

Roedd crefydd y wlad wedi newid dair gwaith mewn chwarter canrif, yn awr yn 1558 cafwyd newid arall taug at Brotestaniaeth. Erbyn 1603 roedd mwyafrif y Cymry yn derbyn Anglicaniaeth Elisabeth ond daeth y llwyddiant hyn wedi wedi cyfnod hir o broblemau crefyddol i Elisabeth yng Nghymru. Roedd pedwar problem yn ei hwynebu; rhaid i'r esgobion wella safon y clerigwyr; roedd angen newid agwedd y bobl a sicrhau eu cefnogaeth i'r Eglwys; angen llenyddiaeth grefyddol yn y Gymraeg; roedd y Gwrth-Ddiwygiad yn cael ei drefnu, a fyddai'n bygwth Eglwys Elisabeth faes o law.

Roedd Protestaniaid yn gytun fod angen fersiwn Cymraeg o'r Beibl a gwasanaethau cyfrwng Cymraeg er mwyn hybu'r Eglwys Anglicanaidd. Roedd problemau sylweddol e.e cyn 1563 roedd ofn ei fyn yn anghyfreithlon cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. Nid oedd wasg yng Nghymru. Roedd yr holl lenyddiaetha r gyfer Cymru yn cael ei argraffu yn Llundain - hyn a gwybodaeth o Hebraeg, Groeg a Lladin. Ym 1563 pasiwyd deddf a ddatganai fod y Beibl i'w gyfieithu i'r Gymraeg. Cyfieithwyd gan William Salesbury a Richard Davies. Salesbury oedd yn gyfrifol am rhan fwyaf o'r gwaith.

Gwelwch HefydEdit