FANDOM


Cryfhau Protestaniaeth oedd gweithred Edward VI i barhau gweithredoedd ei dad, yn bennaftrwy cyflyrru i wahardd digwyddiadau Catholig ac i hyrwyddo digwyddiadau Protestannaidd.

Unigolion PwysigEdit

StoriEdit

Y GlerigiaethEdit

Er mwyn i Brotestaniaeth ledu a chael ei addysgu'n dda, roedd safon a nifer y pregethwyr yn hollbwysig. Gwelwyd nifer o bregethwyr da mewn trefi megis Llundain ac Exeter, ond nid gymaint yn y Gogledd. Fell, roedd diffyg pregethwyr yn broblem. Ond yng nghyfnod [Northumberland gwelwyd rhagor o bregethwyr ac esgobion, gyda mwy ohonynt yn y gogledd.

Diwygwyr EwropeaiddEdit

Rhwng 1547 a 1553 daeth 40 o ddiwygwyr crefyddol Ewrop i Loegr, y rhan fwyaf ohonynt wedi cael gwahoddiad gan Cranmer. Prif gyfraniad y diwygwyr yma oedd i roi syniadau ac addysgu pregethwyr Lloegr. Enghraifft dda o hyn oedd beirniadaeth Bucer o'r Llyfr Gweddi Cyntaf, ac arweiniodd hyn at yr Ail Lyfr Gweddi, a oedd llawer mwy Protestannaidd. Y prif ddiwygwyr a ddaeth i Loegr oedd Martin Bucer, Peter Martyra c Bernard Ochino, ac roedd y Brenin ifanc yn croesawu eu presenoldeb a'u syniadau.