FANDOM


Adio Fectorau ydy pryd rydym yn cymryd maint grymoedd, cymryd eu cyfeiriad ac yn adio nhw at ei gilydd neu tynnu i weld beth yw'r grym cydeffaith.

EnghreifftiauEdit

SymlEdit

                  ⟶5N 3N⟵
              Grym Cydeffaith = 5N - 3N = 2N⟶ 

Deddf ParalelogramEdit

Para1

Os cynrychiolir maint a chyfeiriad day rym gan ochrau paralelogram, cynrychiolir maint a chyfeiriad y grym cydeffaith gan y groeslin a dynnir o'r man lle y mae'r ddam rym yn gweithredu.

h.y. Os bydd grymoedd F₁ ac F₂ yn gweithredu ar ongl θ i'w gilydd bydd y grym cydeffaith yn teithio syth trwy canol y dau pwynt i'r cysylltiad arall yn y paralellogram. Gelwir hyn yn FR. Byddai rhaid defnyddio hanner yr ongl θ er mwyn darganfod y grym canolig.

Mae'r enghraifft hon yn enghraifft sydd ddim yn troi i fyny yn aml, ond mae'n dda i'w gwybod ar gyfer yr arholiad.

Dau rym ar Ongl SgwȃrEdit

Quadrilateral-rectangle

Os bydd grymoedd F₁ ac F₂ yn gweithredu ar ongl sgwâr (θ=90∘) mae'r petryal a estynnir yn haws ei luniadu wrth raddfa cyfrifo maint FR gan ddefnyddio Theorem Pythagoras a roddir gan:

FR² = F₁² + F₂²

Yn a gellir darganfod ∝, sef yr ongl o dan y rym FR hefyd trwy ddefnyddio trigonometreg fel hyn:

tan ∝ = F₁ ÷ F₂

Cydrannu Fector i ddwy Gydran BerpendicwlarEdit

Gcse physics notes adding forces as vectors html 7673a1b4

Ystyriwch rym F sy'n gwiethredu ar wrthrych ar ongl θ i'r echelin x.

Mae dwy effaith gan y grym:

 • mae'n tynnu'r gwrthrych yn llorweddol ar hyd echelin x.
 • mae'n tynnu'r gwrthrych yn fertigol i fyny echelin y.

Faint o rym sy'n cydrannu at dynnu yn y ddau gyfeiriad? Galwn y grymoedd hyn yn gydrannau y grym F a gellir eu darganfod trwy digonometreg syml fel hyn:

FX = Fcosθ ac FY = Fsinθ

Sylwch y byddai'r cydrannau grym, X a Y, yn cynhyrchu'r un effaith ar y gwrthrych a gynhyrchwyd gan F yn wreiddiol. Er mwyn gwirio fod X ac Y wedi e cyfrifo'n gywir, gellir bob amser ail gyfuno X a Y i gael F trwy ddefnyddio F² = X² + Y².